AVÍS LEGAL

DADES D’EMPRESA

Nom Comercial: Jordi Rovira Guia

Raó Social: Joan Jordi Rovira Roqueta

Domicili Social: Carrer Sant Martí, 29  / 08540 Centelles

Responsable tractament de dades: Joan Jordi Rovira Roqueta

N.I.F: 33946159E

Telèfon: 639 27 43 54

E-mail: info@jordiroviraguia.com

Web: www.jordiroviraguia.com

OBJECTE

Se us convida a llegir atentament el condicionat.

Per tal de mantenir els criteris de transparència, claredat i senzillesa, L’empresa informa a l’usuari que per qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’ús, pot contactar per correu electrònic info@jordiroviraguia.com o a través del formulari web on serà rebuda i atesa.

El present condicionat té com a objectiu principal regular la relació entre els usuaris i l’empresa. La navegació i/o contractació de qualsevol dels serveis suposa l’acceptació de les presents condicions.

L’empresa pot modificar en qualsevol moment les condicions, si ho fa ho anunciarà mitjançant avís emergent a l’obertura del lloc web. Si l’usuari no està d’acord amb qualsevol dels termes del condicionat, es demana que s’abstingui del seu ús.

SERVEIS

A la pàgina web, l’usuari pot obtenir informació de l’empresa, informació sobre temàtica del sector, esdeveniments i activitats relacionades amb els serveis oferts. Existeix també una àrea de contacte que l’usuari pot utilitzar per fer-me arribar comentaris, dubtes i informacions.

TRACTAMENT DE DADES

L’usuari és responsable d’oferir dades verídiques, exactes, autèntiques i vigents.

L’empresa posa a la vostra disposició tota la informació referent a la Política de Protecció de Dades a l’apartat web que hi hem destinat. Podeu accedir-hi des del següent enllaç:

Política de Privacitat

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts del lloc web (disseny, textos, imatges, logotips, …) així com qualsevol creació intel·lectual i el conjunt d’identitat de la marca són propietat de l’empresa i/o de tercers i estan protegits pels drets de Propietat intel·lectual.

L’usuari es compromet a no reproduir, copiar, modificar i distribuir  qualsevol contingut sense autorització expressa de l’empresa, responent de qualsevol reclamació que se’n derivi. L’ús o explotació dels continguts sense autorització de l’empresa constitueix un incompliment de les condicions. En aquest cas, l’empresa pot procedir a emprendre accions legals.

Alhora, queda també prohibit suprimir o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció.

OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari és l’únic responsable de què les dades aportades siguin veraces i actuals. En cas contrari l’empresa es reserva el dret de restringir-ne l’accés i l’ús.

L’usuari es compromet a no:

1.- Portar a terme activitats il·lícites o il·legals, contràries a la bona fe i l’ordre públic.

2.- Portar a terme activitats que violin els drets de terceres persones

3.- Destruir, alterar o inutilitzar els sistemes d’atenció personalitzada

4.- Suplantar la identitat de terceres persones

5.- Difondre continguts de caràcter discriminatori (raça, gènere, ideologia, salut, religió o creences).

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

L’empresa no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici que pugui causar l’omissió de contingut i la disponibilitat del lloc web així com dels possibles virus o programes maliciosos que puguin haver estat incorporats al contingut per tercers.

MODIFICACIONS

L’empresa es reserva el dret de modificar les condicions que consideri oportunes sense previ avís així com suprimir, variar o afegir nou contingut.

MESURES DE SEGURETAT

En cas que al lloc web es disposin enllaços i hipervincles cap a altres llocs, l’empresa no respondrà del contingut d’aquests tercers així com tampoc del contingut de webs que enllacin a la de www.jordiroviraguia.com.

En cap cas aquests enllaços impliquen associacions, fusions i participacions en altres empreses.

GENERALITATS I REPERCUSSIÓ

L’empresa podrà perseguir el mal ús del contingut disposat i l’incompliment de les condicions exercint qualsevol acció administrativa i judicial.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’empresa i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia podrà ser resolta als Jutjats i tribunals de Vic i en defecte als provincials.