PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

En compliment al Reglament General de Protecció de Dades 679/2016, la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, t’informem que el responsable de tractar les dades recollides a www.jordiroviraguia.com és:

Raó social: Joan Jordi Rovira Roqueta  (a partir d’ara l’Empresa)

Direcció: Carrer Sant Martí, 29, 08540 CENTELLES (Barcelona)

C.I.F: 33946159E

Telèfon: 639 27 43 54

Correu electrònic info@jordiroviraguia.com

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present apartat de la web pretén informar de com es tracten les teves dades.

Si no estàs conforme amb qualsevol dels termes utilitzats, se’t recomana que no continuïs utilitzant aquest lloc web. Si per contra, tens alguna consulta relacionada amb aquest tema, pots consultar-ho via correu electrònic a info@jordiroviraguia.com

La present política s’aplica a tots els usuaris que fan servir aquest entorn web, amb independència horària i del lloc des d’on hi accedeixin.

DADES UTILITZADES

A través del formulari web es recopilen dades personals generals, nom i informació de contacte. En cap cas es demanen informacions confidencials relacionades amb el gènere, la religió…

Les dades recopilades s’utilitzen per a poder gestionar i respondre a la informació que demanen els usuaris.

També s’uen cookies, podeu veure tota la informació respecte a aquest tema a l’apartat Política de cookies.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

1.- Gestionar adequadament aquest lloc web.

2.- Facilitar la navegació i orientar als usuaris segons les seves preferències.

3.- Vetllar per la seguretat de les dades dels usuaris / clients.

4.- Col·laborar amb les autoritats, cossos de seguretat i sistemes judicials que puguin requerir per vies legals informació per prevenir qualsevol delicte.

5.- Realitzar accions de màrqueting i oferir-te informació de promocions, ofertes i activitats que et poden interessar (sempre amb previ consentiment).

FINS QUAN ES GUARDEN LES DADES?

Les teves dades seran guardades sempre que continuïs vinculat a aquesta empresa.

Una vegada t’hagis desvinculat, les teves dades es guardaran el temps previst conforme a la legalitat, inclosos els terminis que un jutge pugui determinar.

En cas de no existir terminis legals, les dades es guardaran fins que l’usuari interessat en demani la supressió.

La informació relacionada amb els usuaris/clients també es manté per atendre possibles reclamacions derivades de la prestació de serveis d’aquesta empresa.

COL·LABORACIONS

L’usuari accepta expressament que l’empresa pot contractar la col·laboració de tercers per oferir els seus serveis, i està al corrent que tot tercer subcontractat podrà fer ús de les dades de la mateixa manera i amb les mateixes condicions que aquest document contempla.

L’empresa serà diligent amb la selecció de proveïdors i col·laboradors verificant-ne el seu compliment normatiu amb l’objectiu de minimitzar qualsevol risc que pugui afectar el tractament de la informació a la qual tingui accés.

DRETS DELS USUARIS

La llei de protecció de dades (LOPD) recull els següents drets fonamentals a favor dels usuaris dels quals es tracten dades:

1.- Dret d’accés: l’usuari té dret a conèixer i obtenir gratuïtament informació sobre les seves dades de caràcter personal.

2.- Dret de rectificació: l’usuari té dret a corregir errades i modificar dades inexactes o incompletes. Se’t demana que informis de qualsevol canvi en les teves dades.

3.- Dret de limitació: l’usuari pot sol·licitar una limitació del tractament de les seves dades en qualsevol moment.

4.- Dret de cancel·lació, supressió i oblit: El dret de supressió permet que l’usuari demani que se suprimeixin dades que resultin ser inadequades.

5.- Dret d’oposició: permet que l’usuari s’oposi al tractament de les seves dades personals o que en revoqui el seu ús indicant-ne les finalitats.

6.- Dret de portabilitat: permet a l’usuari demanar una còpia en un format estructurat tant per ús com per lectura de les seves dades.

L’usuari per fer ús de qualsevol dels seus drets i pot contactar per correu electrònic a info@jordiroviraguia.com, ha de tenir en compte que és necessària la identificació abans de portar a terme qualsevol sol·licitud.

MESURES DE SEGURETAT

Pel tractament de les dades dels clients / usuaris s’utilitzen mesures de seguretat tant físiques com tecnològiques.

L’ objectiu és evitar l’accés a les dades de tercers no autoritzats per evitar la pèrdua, el robatori o la divulgació.

S’ha de tenir en compte, però, que Internet no és un entorn 100% segur, l’usuari entén que tot i les mesures aplicades per part de l’empresa el risc d’incidència amb les seves dades no desapareix completament.

Per aquest motiu se’t demana que si tens indicis que la teva informació pot estar en risc, et posis en contacte ràpidament amb info@jordiroviraguia.com per tal de poder investigar el fet i oferir-te solucions.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És possible que en un futur l’empresa modifiqui la present Política de Privacitat. En aquest cas, a banda de la modificació d’aquesta informació a la pàgina web, l’usuari serà avisat mitjançant finestra emergent a la web.

És necessari que l’usuari llegeixi les modificacions abans de continuar utilitzant aquest entorn web.

RECLAMACIONS

Tot usuari pot interposar reclamacions relacionades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pots accedir a més informació sobre privacitat de dades i realitzar les teves gestions i reclamacions a: www.agpd.es