Si heu estat atents i una mica curiosos amb la neu d’aquests darrers dies, sobretot en alçada i en obagues, haureu pogut observar l’existència d’uns cristalls de neu en superfície que presenten una brillantor ben especial.

Si us heu aturat a observar-los de més a prop, us haureu adonat a simple vista que aquests cristalls estan disposats de forma vertical i que són d’una mida especialment gran, alguns d’ells de més de 5 mm.

Observant-los aïlladament es pot veure que aquests cristalls tenen una forma ben especial i bonica, com si es tractés d’una ploma o una fulla, és la gebre de superfície.

La gebre de superfície se sol formar en nits rases, fredes i amb absència de vent.

Es forma quan el vapor d’aigua existent en l’aire és superior al vapor d’aigua de la neu i la temperatura d’aquesta última està per sota del punt de congelació, d’aquesta manera, el vapor d’aigua de l’aire es congela en contactar amb la neu i es formen aquestes petites joies.

Habitualment aquestes capes solen ser molt fines i fràgils i poden representar un paper molt important en el desencadenament de les allaus en quedar enterrades per noves nevades.
La persistència d’aquesta inestabilitat es veu afavorida quan més grans siguin els cristalls i quan més gruix tingui aquesta capa, podent perdurar diversos mesos enterrats esperant una sobrecàrrega.
Si t’apassiona el tema de la nivologia i les allaus i vols aprendre’n més, pots consultar varis webs: